Natjary's Profile

3
Points

Questions
1

Answers
0

  • เรียนท่านผู้เกี่ยวข้อง ก.ค.ศ.ไม่รับรองวุฒิ ข้าพเจ้ามีความประสงค์ในการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย แต่จากการตรวจสอบคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู  แล้วพบว่า ยังไม่ได้รับการรับรองคุณวุฒิ ข้าพเจ้าจึงขอความอนุเคราะห์ขอให้ทางมหาวิทยาลัยช่วยตรวจสอบ และยื่นเสนอขอให้ ก.ค.ศ.รับรองคุณวุฒิ ให้ด้วย หากจะดำเนินการหรือติดต่อสอบถามท่านใดได้บ้าง และหากไม่ได้ในส่วนใดหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ขอความกรุณาติดต่อกลับ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูง   E-mail:natjary.tn5@gmail.com

    • 715 views
    • 1 answers
    • 0 votes