กดเลือกวิธีการจ่ายค่าเทอมผิด

0

พอดีกดเลือกวิธีชำระค่าเทอมผิดค่ะ จะเลือกชำระแบบผ่อนชำระแต่ดันไปกดชำระแบบขอกู้ยืม ต้องแก้ไขยังไงคะ

0

สามารถติดต่อแก้ไขได้ที่ฝ่ายทะเบียน โทร.022445235 ครับ

Add Comment
1 Answer(s)
สามารถติดต่อแก้ไขได้ที่ฝ่ายทะเบียน โทร.022445235 ครับ
Answered on July 29, 2020.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.