ก.ค.ศ.ไม่รับรองวุฒิ

0

เรียนท่านผู้เกี่ยวข้อง

ก.ค.ศ.ไม่รับรองวุฒิ

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ในการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย แต่จากการตรวจสอบคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู  แล้วพบว่า

ยังไม่ได้รับการรับรองคุณวุฒิ

ข้าพเจ้าจึงขอความอนุเคราะห์ขอให้ทางมหาวิทยาลัยช่วยตรวจสอบ และยื่นเสนอขอให้ ก.ค.ศ.รับรองคุณวุฒิ ให้ด้วย หากจะดำเนินการหรือติดต่อสอบถามท่านใดได้บ้าง และหากไม่ได้ในส่วนใดหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ขอความกรุณาติดต่อกลับ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูง

 

E-mail:natjary.tn5@gmail.com

0

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ การรับรองคุณวุฒิได้ที่ ฝ่ายทะเบียน โทร.022445173 ครับ

Add Comment
1 Answer(s)
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ การรับรองคุณวุฒิได้ที่ ฝ่ายทะเบียน โทร.022445173 ครับ
Answered on July 29, 2020.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.