รบกวนสอบถามคะ

0

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ยังมีเปิดอบรมให้บุคคลภายนอกอยู่ไหมคะ

0

เรียน ผู้สนใจครับ
ขณะนี้ยังไม่มีการเปิดอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคคลภายนอกครับ

Add Comment
1 Answer(s)
เรียน ผู้สนใจครับ ขณะนี้ยังไม่มีการเปิดอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคคลภายนอกครับ
Answered on April 7, 2021.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.