สอบถามนศ.รหัส 59 ที่จบการศึกษาแล้วรับปริญญาตอนไหนคะ

0

สอบถามนศ.รหัส 59 ที่จบการศึกษาแล้วรับปริญญาตอนไหนคะ ติดตามข่าวสารได้ยังไงตรงไหนดีคะ จะได้รับปริญญาเมื่อไหร่ยังไงที่ไหนคะ

0

เรียนบัณฑิตครับ เนื่องจากสวนดุสิตเข้ารับร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีกำหนดการออกมาครับ อย่างไรสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์และเฟสบุคมหาวิทยาลัยฯ ครับ

Add Comment
1 Answer(s)
เรียนบัณฑิตครับ เนื่องจากสวนดุสิตเข้ารับร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีกำหนดการออกมาครับ อย่างไรสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์และเฟสบุคมหาวิทยาลัยฯ ครับ
Answered on October 2, 2020.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.