แนะนำวิธีดูตารางเรียนและตารางสอบ โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

0

นักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางเรียนและตารางสอบของตนเอง
โดยการ เข้าระบบบริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th
โดยพิมพ์ u (ตัวเล็ก) ตามด้วยรหัสนักศึกษา
เช่น ชื่อผู้ใช้งาน คือ u63xxxxxxxx
รหัสผ่าน คือ วันเดือนปีเกิด เช่น 01012550

แนะนำวิธีดูตารางเรียนและตารางสอบ โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

0

เข้า https://academic.dusit.ac.th

Add Comment
1 Answer(s)
เข้า https://academic.dusit.ac.th
Answered on October 2, 2020.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.