โรงเรียนสาธิตละอออุทิศของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับนักเรียนช่วงไหนครับ

0

รบกวนขอข้อมูลรายละเอียดการเปิดรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เเละรายละเอียดเกี่ยวกับระดับชั้นต่างๆหน่อยครับผม

0

เรียน ผู้ปกครองครับ
ขณะนี้ปิดรับสมัครไปแล้วครับ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โทร. 022445590 ครับ

Add Comment
2 Answer(s)
เรียน ผู้ปกครองครับ ขณะนี้ปิดรับสมัครไปแล้วครับ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โทร. 022445590 ครับ
Answered on April 7, 2021.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.