ในช่วงนี้ ม.สวนดุสิต ยังเปิดรับสมัครนักศึกษาอยู่ไหมครับ

0

ในช่วงนี้ ม.สวนดุสิต ยังเปิดรับสมัครนักศึกษาอยู่ไหมครับ

0

เรียนผู้สนใจครับ ในช่วงนี้มีเปิดรับสาขานิติศาสตร์ เรียนนอกเวลาราชการครับ เปิดรับสมัครแล้วครับ ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่ครับ entrance.dusit.ac.th

Add Comment
1 Answer(s)
เรียนผู้สนใจครับ ในช่วงนี้มีเปิดรับสาขานิติศาสตร์ เรียนนอกเวลาราชการครับ เปิดรับสมัครแล้วครับ ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่ครับ entrance.dusit.ac.th
Answered on June 29, 2020.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.