ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดพิธีไหว้ครูให้กับนักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา 2557
 

3/04/57

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ด้านวิชาการ

25/03/57

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร
อาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าศึกษาดูงานฯ

24/03/57

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
23/03/57

กิจกรรมทั้งหมด
 

02/04/57  บุคลากรที่ทำงานโรงแรมฯและนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม
(รับจำนวนจำกัด) รายละเอียด


 

16/11/56 โหลดแบบฟอร์ม (วีซ่า) และ (ใบตรวจสุขภาพ) สำหรับนักศึกษาที่ไปจีน 4 ปี

 

05/11/56 กำหนดการรายงานตัว-มอบตัว ปี 2557

 

04/09/56 Download สมรรถนะของบุคลากรสวนดุสิต
         Download พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
        
       Download พฤติกรรมการปฏิบัติราชการสายวิชาการ


 

19/06/56ใบสมัครเข้าร่วมโครงการจีน หลักสูตร 4 ปี ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2556

 

20/10/55 ประกาศสำหรับนักศึกษาสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ทุกท่าน ที่จบแล้ว
และมีความประสงค์จะสมัครงานพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
สายการบินยุโรป สามารถสมัครได้ผ่านลิงค์นี้ได้โดยตรง

 

แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต

สำหรับผู้ใช้บัณฑิต

สำหรับบัณฑิต

 

17/08/55 สายการบิน EVA AIR เปิดรับสมัครงาน

 

18/07/55 ข่าวดีสายการบิน business air เปิดโอกาสให้ท่านที่สนใจสมัครเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
พบกันได้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน เร็วๆๆ นี้ รายละเอียด

 

19/06/55 ใบสมัครอบรมโครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC

 

16/07/55 ข่าวดีสายการบิน EVA AIR! เปิดโอกาสให้ท่านที่สนใจสมัครเป็น แอร์โฮสเตส
พบกันได้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน เร็วๆๆๆ นี้

 

อบรม ใบสมัครอบรมโครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC

  รายงานผลการดำเนินงานรายวิชา
Template มคอ.5
ตัวอย่าง มคอ.5
  แนวการสอนรายละเอียดวิชา
มคอ.3

 


จำนวนผู้เข้าชม
free hit counter
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน www.huahin.dusit.ac.th