สื่อการสอน

อรรนพ เรืองกัลปวงศ์
ชื่อ url ไฟล์
เหตุการณ์โลกร่วมสมัย หน่วยการเรียนที่ 2 21-11-55.ppt
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ บทที่ 1 Human_Resource_Management ppt.ppt
จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน บทที่_7_การจัดการเพื่อการพัฒนาตนเอง.ppt
การวิจัยทางธุรกิจ บทที่_6._.วิจัย_.ppt
วิจัยทางธุรกิจ วิจัยทางธุรกิจ.ppt
การจัดการเชิงกลยุทธ์ แนวคิกการจัดการเชิงกลยุทธ์.ppt
การจัดการผลิตและการดำเนินงาน การผลิต.ppt